Onze wereld verandert steeds sneller en de druk op organisaties om mee te veranderen is hoog. Organisaties moeten, om concurrerend te blijven, zich steeds sneller aanpassen aan de veranderende omgeving.

Organisaties en haar medewerkers leren onderkennen dat een status quo van de huidig situatie leidt tot achterstand op de concurrentie is wat Dorestad Consulting doet. Hiervoor creëren wij een gevoel van urgentie om de nieuwe (gewenste) situatie te omarmen. Dit doen wij aan de hand van de “VeranderCaleidoscoop”.

In een caleidoscoop zijn alle elementen gelijk, echter naar gelang de situatie zal het ene element zwaarder wegen dan het andere element. Dit betekent dat elke vraag om een maatwerkoplossing vraagt. Dorestad Consulting maakt voor de maatwerkoplossing gebruik van de “VeranderCaleidoscoop”. Wat echter niet verandert (ongeacht de gekozen oplossing) is dat voor fundamentele verandering nodig is dat men leert.

In de VeranderCaleidoscoop vindt u de elementen die we mee nemen in de intake en op basis waarvan wij het verandertraject invulling geven.

Testimonial
“Michel heb ik bij Zwitserleven meegemaakt als pure professional. Streeft naar hoge kwaliteit van zijn dienstverlening en heeft ook oriëntatie vanuit de klant. Een waardevolle combinatie. Heeft een sterke ambitie om zich te ontwikkelen en werkt plannen op niveau uit. Een persoon waarop je kunt rekenen”.
— Mathijs Vroegop, Teammanager, SNS Reaal