Projectmanagement gaat veel verder dan het enkel managen van elkaar opvolgende taken. Het gaat om het “integraal” op elkaar afstemmen van technieken, processen, product ontwikkeling, cliënt wensen etc. Dit betekent dat projecten niet meer in isolatie kunnen worden uitgevoerd. Projecten raken de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers. Dit vergt een aanpak die verder gaat dan het volgen van een methodiek.

Dorestad Consulting herkent en erkent dat de huidige snelheid van economische en technologische verandering vraagt om het integraal managen van projecten. Projecten worden steeds belangrijker en de plaats van projecten binnen de organisatie eveneens. Lijnmanagers hebben een zware taak in het managen van de dagelijkse werkzaamheden, de medewerkers te informeren over de effecten van een project en ook nog te controleren of projecten de gewenste resultaten opleveren.

Dorestad Consulting helpt u daarbij door haar diensten te combineren en alle betrokken stakeholders door de gewenste verandering heen te leiden.

Testimonial
“Ik heb Michel leren kennen als een persoon die een grote bereidheid heeft tot coöperatie. Goed overzicht heeft op zijn taken en verantwoordelijkheden. Hij gaat uitdagingen niet uit de weg en in concensus probeert tot oplossingen te komen. Michel komt kalm en zonder nonsens en met de nodige vakmanschap over. In complexe omgevingen weet hij zich goed staande te houden”.
— Stan Poelsma, Teammanager MKB Collectief, Zwitserleven