Projectmanagement gaat veel verder dan het enkel managen van elkaar opvolgende taken. Het gaat om het “integraal” op elkaar afstemmen van technieken, processen, product ontwikkeling, cliënt wensen etc. Dit betekent dat projecten niet meer in isolatie kunnen worden uitgevoerd. Projecten raken de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers. Dit vergt een aanpak die verder gaat dan het volgen van een methodiek.

Dorestad Consulting herkent en erkent dat de huidige snelheid van economische en technologische verandering vraagt om het integraal managen van projecten. Projecten worden steeds belangrijker en de plaats van projecten binnen de organisatie eveneens. Lijnmanagers hebben een zware taak in het managen van de dagelijkse werkzaamheden, de medewerkers te informeren over de effecten van een project en ook nog te controleren of projecten de gewenste resultaten opleveren.

Dorestad Consulting helpt u daarbij door haar diensten te combineren en alle betrokken stakeholders door de gewenste verandering heen te leiden.

Quote
Ze waarschuwden mij consequent tegen mijn openhartigheid. Nu zit mijn loopbaan bij GE erop en ik verzeker u dat het aan mijn openhartigheid te danken is geweest dat we succes hadden.
— Jack Welch, Winnen, 2006