De AOW bestaat ruim 50 jaar en was ooit bedoeld als een basisvoorziening voor de oude dag van alle Nederlanders. Deze “senior” staat momenteel behoorlijk in de belangstelling waarbij een wederkerend onderwerp de betaalbaarheid is. Met andere woorden bestaat de AOW straks nog wel als oudedagsvoorziening voor alle Nederlanders. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of er nog voldoende solidariteit tussen de generaties bestaat om de AOW in zijn huidige vorm als basisvoorziening voor de oude dag te laten dienen.
  AOW: Achterhaalde OuderdomsWet?

   

   

   

   

  Quote
  Ze waarschuwden mij consequent tegen mijn openhartigheid. Nu zit mijn loopbaan bij GE erop en ik verzeker u dat het aan mijn openhartigheid te danken is geweest dat we succes hadden.
  — Jack Welch, Winnen, 2006